nagła utrata wzroku

Wspomniec nalezy jeszcze mozliwosc powstania ropni w plucach wskutek urazu klatki piersiowej

Wspomnieć należy jeszcze możliwość powstania ropni vi płucach wskutek urazu klatki piersiowej, zwłaszcza na tle ran kłutych i postrzałowych oraz wskutek zmiażdżenia klatki piersiowej nawet bez uszkodzenia jej zewnętrznego. Dostawszy się do pęcherzyków płucnych bakterie mnożą się i wywołują dookoła siebie nacieki złożone z białych krwinek wiel...

Więcej »

Kombinacja Anastrozol i Fulvestrant w przerzutowym raku piersi AD 6

Zasadniczo, przewaga terapii skojarzonej nad samym anastrozolem w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji pojawiła się w czasie: w roku wskaźnik przeżycia bez progresji wyniósł 57% w terapii skojarzonej i 56% w przypadku samego anastrozolu; po 2 latach odpowiednie stopy wyniosły 35% i 28%, a po 3 latach wskaźniki wyniosły 25% i 16% (wykres 2). Współ...

Więcej »

Nowy arenawirus w klastrze chorób związanych z przeszczepem cd

Jednowarstwowe komórki wykazujące efekty cytopatyczne, które były również pozytywne dla kwasu nukleinowego arewirusa, utrwalono buforem 4% paraformaldehydem do pośredniej immunofluorescencji i mikroskopią immunohistochemiczną oraz zbuforowanym 2,5% aldehydem glutarowym do cienkowarstwowego mikroskopu elektronowego. Królicze poliklonalne surowice odporności...

Więcej »

Molekularna heterogenność w ostrym odrzuceniu allograftu nerkowego i DNA Microarray

W tej grupie o ograniczonym rozmiarze potwierdziliśmy parę genów w pierwotnej kohorcie z najwyższym ilorazem szans na nawrót u pacjentów z przypadkami, w porównaniu z grupą kontrolną, gdy metylowano zarówno w guzie, jak i węzłach chłonnych - p16 i CDH13 - stosując analizę jednowymiarową (tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Wielowymiarowe analizy dan...

Więcej »
http://www.avamed.com.pl 751#woda z cukrem dla noworodka , #najlepsza kawa ziarnista opinie , #miesiączka a badanie krwi , #jaki materac dla 3 latki , #grzybek reishi przeciwskazania , #drgawki z zimna , #dna dieta , #rossmann warszawa wola , #pasożyty z krwi , #zatrucie gronkowcem ,